[Info] Meta bị phạt 265 triệu EUR vì thu thập dữ liệu Facebook

Theo dõi tham gia, đây là kết quả của cuộc điều tra liên quan đến hoạt động thu thập dữ liệu tự động của Facebook được tiến hành từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 9 năm 2019. Việc thu thập này bao gồm số điện thoại, ngày sinh, địa chỉ email, địa điểm và …

Xem thêm