Làm thế nào để tạo group chat/channel trên Telegram? – Ứng dụng Mobile

Hiện nay, vì ưu thế về sự bảo mật, nhiều người đã lựa chọn ứng dụng nhắn tin, gọi thoại Telegram. Nếu bạn mới sử dụng và chưa khám phá hết các tính năng hữu ích của Telegram, ví dụ như tạo lập group chat (tin nhắn nhóm) và channel (kênh), hãy tham khảo bài…