[Cập nhật] Cách tạo bình chọn trên TikTok

Hiện tại, bạn có thể tạo bình chọn trên TikTok tương tự như các ứng dụng mạng xã hội khác, chẳng hạn như tạo bình chọn trên Instagram hoặc tạo bình chọn trên Facebook. Chúng tôi sẽ tiến hành quay video TikTok như bình thường và sau đó sử dụng nhãn dán để tạo phiếu …

Xem thêm