Hướng dẫn tạo BOT và gửi thông báo Telegram – Tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ hosting vps email

Bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn tạo bot Telegram, bạn có thể dùng để gửi thông báo và còn rất nhiều ứng dụng khác.

Hướng dẫn tạo BOT và gửi thông báo Telegram

Bước 1: Tạo Bot Telegram

Bạn đăng nhập vào Telegram và tim BotFather, sau đó gõ /newbot để tạo và đặt tên cho bot như hình dưới. Sau khi xong bạn sẽ nhận được 1 mã token.

[external_link_head]

Hướng dẫn tạo BOT và gửi thông báo Telegram - Tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ hosting vps email

Sau khi tạo BOT xong bạn thêm bot vào 1 Group để nhận thông báo từ bot

Hướng dẫn tạo BOT và gửi thông báo Telegram - Tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ hosting vps email

[external_link offset=1]

Hướng dẫn tạo BOT và gửi thông báo Telegram - Tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ hosting vps email

Hướng dẫn tạo BOT và gửi thông báo Telegram - Tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ hosting vps email

Tiếp theo bạn cần khởi động bot bằng cách chat với bot trong Group

  /my_id @TenCuaBot

Hướng dẫn tạo BOT và gửi thông báo Telegram - Tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ hosting vps email

Để gửi thông báo về Group bạn cần phải có thêm Chat ID, để lấy CHAT ID bạn truy cập vào link bên dưới, thay token bạn vào

 https://api.telegram.org/bot<token>/getUpdates

Kết quả trả về sẽ có phần chat id như ảnh

[external_link offset=2]

Hướng dẫn tạo BOT và gửi thông báo Telegram - Tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ hosting vps email

Bước 2: Gửi Thông Báo Tới Telegram

Để gửi thông báo tới Telegram bạn có thể sử dụng method GET

 https://api.telegram.org/bot<token>/sendMessage?chat_id=<chat_id>&text=<noi_dung>

Hoặc sử dụng cURL

 curl -d chat_id=<chat_id> -d text="noi_dung" https://api.telegram.org/bot<token>/sendMessage

Trên đây là hướng dẫn cơ bản để các bạn tạo bot và gửi thông báo.

Chúc bạn thành công! [external_footer]

Viết một bình luận