Hướng dẫn về biểu tượng kiếm tiền trong YouTube Studio


Chúng tôi đã cập nhật trang này để bổ sung thông tin về tính năng kiểm tra mới giúp xác định các vấn đề về bản quyền hoặc mức độ phù hợp để chạy quảng cáo trước khi quy trình tải video lên hoàn tất. Tìm hiểu thêm

Nếu tham gia Chương trình Đối tác YouTube thì bạn có thể bật quảng cáo cho những video tuân thủ các nguyên tắc về nội dung phù hợp với nhà quảng cáo.

[external_link_head]

Khi bật quảng cáo, bạn sẽ thấy biểu tượng kiếm tiền bên cạnh từng video. Các biểu tượng này giúp bạn biết video có đang tham gia kiếm tiền hay không. Việc bạn có nhận được doanh thu hay không tùy thuộc vào một số yếu tố, bao gồm cả khiếu nại về bản quyền, việc chia sẻ doanh thu và mức độ phù hợp với nhà quảng cáo. Hãy xem bài hướng dẫn này để hiểu rõ ý nghĩa của từng biểu tượng.

Bài viết này cung cấp thêm thông tin về việc tải video lên để kiếm tiền và những phương pháp hay nhất.

Nói chung, nếu biểu tượng có màu xanh lục thì bạn có thể đặt video ở chế độ công khai để kiếm tiền. Nếu bạn thấy biểu tượng là “đang kiểm tra” thì vui lòng đợi thêm. Nếu biểu tượng có màu vàng, bạn có thể đặt chế độ công khai, điều chỉnh video hoặc đưa ra khiếu nại.

Hướng dẫn về biểu tượng kiếm tiền trong YouTube Studio  Đang kiểm tra

Bạn sẽ thấy biểu tượng này trong danh sách video khi hệ thống của chúng tôi đang kiểm tra video để đánh giá mức độ phù hợp để chạy quảng cáo. Khi hệ thống đang kiểm tra, sẽ không có quảng cáo nào xuất hiện.

[external_link offset=1]

Hệ thống của chúng tôi kiểm tra mức độ phù hợp để chạy quảng cáo trong quy trình tải video lên. Bước này thường mất chưa đến 20 phút và tối đa 1 giờ. Bạn sẽ thấy trạng thái kiếm tiền xuất hiện khi quy trình kiểm tra hoàn tất. Để tăng tối đa doanh thu có thể nhận được, bạn nên chờ hệ thống đánh giá xong rồi mới xuất bản video công khai.

Copyright Takedowns & Content ID – Copyright on YouTube

Hướng dẫn về biểu tượng kiếm tiền trong YouTube Studio Bật

Bạn đã bật tính năng kiếm tiền. Video của bạn đủ điều kiện chạy hầu hết các loại quảng cáo vì đáp ứng các nguyên tắc về nội dung phù hợp với nhà quảng cáo. Lưu ý: Bạn có thể không nhận được tất cả doanh thu quảng cáo cho video này. Đôi lúc, doanh thu có thể bị tạm giữ do có kháng nghị về bản quyền hoặc do lưu lượng truy cập không hợp lệ.

Ý nghĩa của biểu tượng màu xanh lục đối với bạn:

  • Nếu phần mô tả trạng thái đề cập đến “bật”: Bạn đang nhận toàn bộ doanh thu cho video này.
  • Nếu phần mô tả trạng thái đề cập đến “Ngoại lệ”: Video này chỉ đủ điều kiện chạy quảng cáo không được cá nhân hóa vì đối tượng người xem của video được đặt là dành cho trẻ em. 

Hướng dẫn về biểu tượng kiếm tiền trong YouTube Studio Chia sẻ doanh thu

Bạn đã bật tính năng kiếm tiền cho video hát lại một bài hát nhưng video này đã được một nhà xuất bản âm nhạc xác nhận quyền sở hữu. Nhà xuất bản này trước đây đã đồng ý chia sẻ doanh thu với những nhà sáng tạo đăng tải video hát lại và có tham gia Chương trình Đối tác YouTube.

Ý nghĩa của biểu tượng màu xanh lục đối với bạn:

  • Nếu phần mô tả trạng thái đề cập đến “Khiếu nại về bản quyền. Chia sẻ doanh thu”: Bạn sẽ nhận được một phần, chứ không phải tất cả doanh thu cho video này. Tìm hiểu thêm về việc chia sẻ doanh thu và kiếm tiền từ video hát lại đủ điều kiện.

Hướng dẫn về biểu tượng kiếm tiền trong YouTube Studio YouTube tạm giữ

Bạn đã bật tính năng kiếm tiền và doanh thu được giữ riêng biệt trong suốt quá trình kháng nghị qua Content ID. Sau khi kháng nghị được giải quyết, chúng tôi sẽ thanh toán phần doanh thu đó cho bên thích hợp.

Ý nghĩa của biểu tượng màu xanh lục đối với bạn:

  • Nếu phần mô tả trạng thái đề cập đến “Khiếu nại về bản quyền”: Chúng tôi đã phát hiện video này chứa nội dung có bản quyền và chủ sở hữu bản quyền đang xem xét đơn kháng nghị hoặc khiếu nại của bạn. Tìm hiểu thêm về việc kiếm tiền khi có kháng nghị qua Content ID.

Hướng dẫn về biểu tượng kiếm tiền trong YouTube Studio Hạn chế

Bạn đã bật tính năng kiếm tiền cho video này. Tuy nhiên, do video không đáp ứng mọi nguyên tắc về nội dung phù hợp với nhà quảng cáo, nên các thương hiệu có thể chọn không chạy quảng cáo trên nội dung này. Nhìn chung, điều này nghĩa là bạn có thể kiếm được ít doanh thu hơn từ nội dung này so với nội dung phù hợp với các nhà quảng cáo. Lý do là vì số lượng quảng cáo có thể xuất hiện sẽ ít hơn.

Ý nghĩa của biểu tượng màu vàng đối với bạn:

  • Nếu phần mô tả trạng thái đề cập đến “quảng cáo hạn chế hoặc không có quảng cáo. Bạn có thể yêu cầu xem xét”: Video này đã được hệ thống tự động của chúng tôi đánh giá. Bạn có thể yêu cầu xem xét để một chuyên gia chính sách xem xét lại video đó và có thể thay đổi trạng thái kiếm tiền của video nếu phù hợp.
  • Nếu phần mô tả trạng thái đề cập đến “hiện có quảng cáo hạn chế hoặc không có quảng cáo nhưng video đang được xem xét”: Video của bạn đang được chuyên gia chính sách xem xét. Các chuyên gia của chúng tôi có thể giữ nguyên hoặc thay đổi trạng thái kiếm tiền và quyết định của họ là quyết định cuối cùng.
  • Nếu phần mô tả trạng thái đề cập đến “hiện có quảng cáo hạn chế hoặc không có quảng cáo. Nhân viên giá đã xác nhận”: Điều này có nghĩa là các chuyên gia chính sách của chúng tôi đã xem xét video của bạn và cho rằng video không đáp ứng mọi nguyên tắc về nội dung phù hợp với nhà quảng cáo. Lúc này, trạng thái có biểu tượng màu vàng là cố định và không thể thay đổi.

Hướng dẫn về biểu tượng kiếm tiền trong YouTube Studio Không đủ điều kiện

Bạn đã bật tính năng kiếm tiền nhưng video của bạn bị khiếu nại về bản quyền nên không thể tham gia kiếm tiền.

Ý nghĩa của biểu tượng màu đỏ đối với bạn:

  • Nếu phần mô tả trạng thái đề cập đến “khiếu nại về bản quyền”: Một chủ sở hữu quyền đã xác nhận quyền sở hữu video của bạn thông qua hệ thống Content ID hoặc đã đưa ra một thông báo hoàn chỉnh và hợp lệ yêu cầu YouTube gỡ bỏ video của bạn vì video sử dụng trái phép tác phẩm được bảo hộ bản quyền của chủ sở hữu đó. Vì vậy, bạn sẽ không còn được kiếm tiền từ video đó.

Hướng dẫn về biểu tượng kiếm tiền trong YouTube Studio Tắt

Bạn đã chọn không bật tính năng kiếm tiền trên video này.

Ý nghĩa của biểu tượng màu xám đối với bạn.

  • Nếu phần mô tả trạng thái đề cập đến “khiếu nại về bản quyền. Đủ điều kiện để chia sẻ doanh thu”: Điều này có nghĩa là người khác sở hữu bản quyền đối với nội dung có trong video của bạn. Quảng cáo vẫn sẽ chạy nhưng doanh thu quảng cáo thuộc về chủ sở hữu bản quyền. Tin vui dành cho bạn là chủ sở hữu bản quyền sẵn lòng chia sẻ doanh thu với bạn. Nếu thay đổi trạng thái kiếm tiền thành “bật” thì bạn sẽ nhận được một phần doanh thu từ video này.

Lý do khiến biểu tượng kiếm tiền chuyển từ màu xanh lục sang màu vàng

Đôi lúc trong Trình quản lý video, biểu tượng kiếm tiền của video chuyển đổi giữa màu xanh lục (đang kiếm tiền) Hướng dẫn về biểu tượng kiếm tiền trong YouTube Studio hoặc Hướng dẫn về biểu tượng kiếm tiền trong YouTube Studio và màu vàng (quảng cáo hạn chế hoặc không có quảng cáo) Hướng dẫn về biểu tượng kiếm tiền trong YouTube Studio hoặc Hướng dẫn về biểu tượng kiếm tiền trong YouTube Studio. Lý do là vì hệ thống quảng cáo tự động của chúng tôi quét nhiều lần để xác định xem một video có đáp ứng các nguyên tắc về nội dung phù hợp với nhà quảng cáo hay không.

[external_link offset=2]

Sau khi xuất bản video, trạng thái phân loại của video có thể thay đổi vì hệ thống của chúng tôi vẫn tiếp tục phân tích thêm thông tin của video đó. Chúng tôi luôn nỗ lực để quy trình này diễn ra nhanh chóng và ổn định hơn.

Những việc mà bạn có thể làm khi biểu tượng thay đổi

Trước khi bạn xuất bản video trên YouTube

Bạn nên đợi hệ thống hoàn tất bước kiểm tra trong quy trình tải lên rồi mới xuất bản video công khai. Tìm hiểu thêm về quy trình tự xác nhận.

Sau khi video của bạn đã xuất hiện trên YouTube

Trạng thái phân loại của video có thể thay đổi trong 24-48 giờ đầu tiên sau khi tải lên. Trạng thái này thường ổn định sau 48 giờ. Lưu ý: Trạng thái này có thể thay đổi tùy theo cách người xem tương tác với video của bạn. Nếu cho rằng đã có nhầm lẫn khi video của bạn có biểu tượng màu vàng, bạn có thể yêu cầu có người đánh giá. Đối với những video đã nhận quyết định cuối cùng sau khi được xem xét trước đây, trạng thái kiếm tiền sẽ không thay đổi. Tìm hiểu thêm về cách hoạt động của quy trình xem xét khả năng kiếm tiền và thời điểm bạn nên yêu cầu xem xét.

Xem danh sách video có biểu tượng màu vàng

Để xem danh sách những video có biểu tượng màu vàng, bạn có thể lọc theo “Trạng thái kiếm tiền” ở phần Video trong YouTube Studio. Để yêu cầu nhận bản sao danh sách video của bạn, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ nhà sáng tạo.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

[external_footer]

Viết một bình luận