Về Trần Minh Nhân Chính – Trần Minh Nhân Chính

Về website tranminhnhanchinh.com

Website tranminhnhanchinh.com tập trung vào 3 chủ đề nội dung lớn:

(1). Tư duy đột phá

[external_link_head]

“Nhận thức đúng đắn sẽ tạo ra những hành động đúng đắn. Tư duy đúng đắn sẽ tạo ra những hành động có hiệu quả”. 

Ở blog này, tôi đi sâu vào phân tích những phương pháp tư duy, trên 7 ý tưởng cơ sở của “Tư Duy Đột Phá”

[external_link offset=1]

(2). Viết cho sinh viên

Những bài viết nhỏ cho sinh viên, mà tôi tin rằng, nếu đọc được, sẽ một phần nào đó giúp cho những người bạn trẻ “đỡ” lãng phí thời gian của mình.

(3). Chuyện tôi – Những câu chuyện đời thường

Là những dòng suy nghĩ, những chuyến đi, những câu chuyện đời thường của tôi, và những người bạn của tôi.

Người Thầy Thần Tượng

Tôi có một Người Thầy Trên Bục – Người Thầy Thần Tượng: TS. LÊ THẨM DƯƠNG. Cũng là người đã giúp tôi thay đổi rất nhiều về tư duy, trong đó có tư duy về việc xây dựng những nội dung này phải làm sao để:

  • Đạt được tính toàn diện, có hệ thống
  • Đạt được tính thực tiễn của tri thức
  • Đạt được tính chiều sâu của tri thức
  • Đạt được tính hấp dẫn trong việc truyền tải nội dung.

Về Trần Minh Nhân Chính - Trần Minh Nhân ChínhVề Trần Minh Nhân Chính - Trần Minh Nhân Chính

[external_link offset=2]

Những nội dung trên Website của tôi cũng có rất nhiều sự đóng góp từ những người anh khác trong ngành.

Qua đây, xin được cảm ơn mọi người một lần nữa!

TS Lê Thẩm Dương – Vật liệu với thiên nhiên.

Người đăng: TS Lê Thẩm Dương vào Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

[external_footer]

Viết một bình luận